Misyon

Yılların kazandırdığı bilgi birikimi ve tecrübe, sahip olduğu başarılı, güvenilir teknik alt yapısı ile
Tan Çelik, öncelikli olarak kaliteli ürünür etmeyi hedeflemiş olup;

• Firma stratejilerini belirlerken müşteri istek ve beklentilerini dikkate alarak, üretim ve pazarlama
konusunda da müşteri odaklı çalışmayı,

• Tasarruf, verimlilik ve maliyet unsurlarını tüm süreçlerinde dikkate alarak karlılığı arttırmayı

• Gerekli yatırım ve modernizasyonları yapıp, çağdaş teknolojileri kullanarak sürekli büyüme
ve gelişmeyi temel bir ilke edinmiştir.